1

CILITYSIA

Sipas kërkesave të klientëve në të gjithë botën dhe kërkesës së produkteve, ne kemi shkruar broshurën QC dhe dosjet përkatëse të procedurave për të audituar sistemin QC për të gjithë kolegët dhe tërë procedurën e prodhimit. Kompania jonë vazhdon të përmirësojë konceptin e menaxhimit dhe ka krijuar hulumtimin dhe prodhimin e pjekur të QC. Bazuar në inovacionin e vazhdueshëm të teknologjisë, hulumtimet dhe teknologjitë e maturuara do të sigurohen për të përmbushur kërkesën për cilësi të Doganave tona.

Si gjithmonë, kompania jonë i është përkushtuar:

-Këmbëngulni në inovacionin e shërbimeve, ndiqni kënaqësinë e plotë dhe përvojën e shkëlqyeshme të klientëve tanë

-Këmbëngulni në inovacionin e teknologjisë dhe vazhdoni të zhvilloni cilësinë e produkteve dhe shërbimeve

Ne kemi instrumentin e analizës që përfshijnë NMR, GC-MS, LC-MS, KF, GC, HPLC, IR dhe Polarimetër etj. Në laboratorin tonë.

SIGURIMI I CILITYSIS

Aktivitetet dhe përgjegjësitë:

 • Lirimi i protokolleve të kualifikimit dhe vlefshmërisë;
 • Lëshimi i dokumenteve: specifikimet; Regjistrimet Master të Serive, PSV;
 • Rishikimi dhe lëshimi në grupe, arkivimi;
 • Lirimi i regjistrave të grupeve;
 • Kontrolli i ndryshimit, kontrolli i devijimit, hetimet;
 • Miratimi i protokolleve të vlefshmërisë;
 • Trajnim;
 • Auditimet e brendshme, pajtueshmëria;
 • Auditimet e kualifikimit të furnizuesit dhe furnizuesit;
 • Pretendimet, rikujtimet, etj.

KONTROLLI I CILËSISË

Në laboratorët dhe punëtoritë tona, ne ofrojmë analizë dhe inspektim të cilësisë përmes kontrollit të të gjithë procesit për t'u siguruar që secila tufë e vetme e produktit tonë plotëson kërkesat e klientit tonë.

Aktivitetet dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi dhe miratimi i specifikimeve;
 • Marrja e mostrave, kontrolli analitik dhe lëshimi i lëndëve të para, ndërmjetësve dhe mostrave të pastrimit;
 • Marrja e mostrave, kontrolli analitik dhe miratimi i API-ve dhe produkteve të përfunduara;
 • Publikimi i API-ve dhe produkteve përfundimtare;
 • Kualifikimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve;
 • Transferimi dhe vërtetimi i metodës;
 • Miratimi i dokumenteve: procedurat analitike, PSV-të;
 • Testet e stabilitetit;
 • Testet e stresit.