1

CERTIFIKATA

3

Ne morëm çmimin e ndërmarrjes së përparuar në vitin 2013

2

Ne kishim të drejtë me çmimin e ndërmarrjes së integritetit në 2015

4

Ne kishim të drejtë me çmimin e ndërmarrjes së biznesit të mirëbesimit në 2016

1

Ne kishim të drejtë me çmimin e Shoqatës së Sipërmarrësve Shenxian.